• slidebg1
    Gümüşhane / Karamustafa Köyü
YILDIZ BAKIR MADENCİLİK

Gümüşhane Midi Yıldız Bakır Hammadde Sahası ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Kara Mustafa Köyü Midi mevkiinde 19.410.700 m2 yüzölçümlü alan üzerinde, 847 500m2 yüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır. İşletmede 2011 Ağustos ayında kapasitesinin dörtte biri olan 150 ton/saat kapasite deneme üretimine başlanmıştır.

Açık işletmeden elde edilen tüvenan cevher flotasyon tesisinde birincil zenginleştirme işlemine tabi tutulmakta ve nihai ürün olarak pirit (fes2) altın konsantresi elde edilmektedir...

TANITIM FİLMİ
İLETİŞİM